Scarecrows

Gizli bir kıyı gölüne doğru yürüyüşe çıkan bir grup gencin uğursuz bir mısır tarlasından geçmekten başka çareleri yoktur. Ancak geçmeye çalıştıkları bu tarla bir çiftçiye aittir ve çiftçi tarlasından izinsiz geçenleri canlı birer korkuluğa dönüştürmektedir. Bu tarlaya bir kez giren bir daha çıkamaz…